traume

Kroppen reagerer ofte voldsomt, efter man har været udsat for et traume. Det er ofte nemt at være opmærksom på, at man har ubehandlede traumer i kroppen, hvis man f.eks. har været i et biluheld, været udsat for en voldtægt osv. Der er en udslagsgivende faktor, som man opdager.

Det kan imidlertid være rigtigt svært at komme på den anden side af ens traume, uden man modtager hjælp. Opnå et sundere liv ved at få behandling for ens traumer.

Det traume eller de traumer man måske ikke er opmærksom på

Hvis man har nogle dårlige opvækstvilkår med sig i bagagen, kan man ofte bære rundt på traumer, man ikke har opdaget. Voksne der f.eks. har været udsat for traumatiske begivenheder såsom vold, overgreb og psykisk vold i sin opvækst, vil ofte udvikle senfølger i deres voksenliv.

Det kan være senfølger som f.eks. diagnosen PTSD med symptomer som bl.a. flashbacks, hvor man genoplever de traumer, man har været udsat for. Det kan være genoplevelser, hvor man f.eks. ser overgrebene for sig igen, at man genoplever en lugt eller en lyd, som minder om de traumatiske begivenheder.

Man kan også have senfølger i form af et forhøjet alarmberedskab, hvor man oftere end normalt er på vagt. Man kan have svært ved f.eks., at folk går bag ved en, man kan være ekstra opmærksom på omgivelserne osv.

Der kan være så mange følgegener, at det kan være svært at føre en normal tilværelse.

Få hjælp til at få dit traume eller dine traumer behandlet

Det er heldigvis muligt at få hjælp til at behandle traumet eller til at symptomerne aftager, så man får det bedre og kan lære at leve med ens udfordringer.

På Traumeklinikken er de uddannede og professionelle i at hjælpe dig på den anden side af dit traume. På klinikken arbejder de ud fra den nyeste forskning på området, hvilket er en stor fordel, da traumeforskning er et nyere område, man bliver klogere og klogere på.

Du kan få det bedre igen, og tiden investeret er godt givet ud

Det kræver mange kræfter at kæmpe med de traumer, man har i bagagen. Faktisk bliver kroppen lettere stresset, og man kan komme til at forsøge at undgå de steder og oplevelser, der vækker traumerne. Mange, der har været udsat for traumer, kan ende med at blive meget isolerede, da det virker sikrest, for at undgå at traumerne bliver tricket igen.

Du kan få det bedre igen ved at søge en kompetent behandling. Du investerer noget tid og nogle kræfter i forløbet, men det er tid og kræfter, der er givet godt ud på den lange bane. De kræfter, man bruger til hverdag, vil gradvist aftage, så man til sidst bedre kan håndtere de udfordringer, man har. Man kan blive bedre til at forstå, hvad der sker inde i ens krop, når traumerne melder sig på banen igen. Det kan derfor blive nemmere at sætte ord på og forklare ens omgivelser, hvad det er der sker.