Sygdomme er der mange af i verden. Der er både dem der ikke er visuelle, og så er der dem der er yderst visuelle. Der er både dem der er kroniske, og dem der ikke er kroniske. Det er selvfølgelig hårdt at have en kronisk sygdom, da den ikke kan helbredes. Der er dog metoder, der kan lindre smerter eller udbrud af disse kroniske sygdomme. Psoriasis er en af disse kroniske sygdomme. Det er en sygdom der betyder ”kløe” på latin og kendt som den gådefulde sygdom. I denne artikel vil der blive gennemgået, hvad der kendetegner Psoriasis og hvordan symptomerne kan lindres. 

Psoriasis som sygdom

Psoriasis er kendt som en arvelig hudsygdom, hvor der opstår udslæt, kløe og tør- og skællende hud på kroppen. Psoriasis er en en genetisk fejl, som gør at ens hudceller reproducerer sig selv mere end 8 gange hurtigere end et normalt mennesker. Dett er årsagen til en skældannelse og megen kløen. Psoriasis i hovedbunden også kaldt plet psoriasis er den mest velkendte af Psoriasis. Det kan dog opstår overalt på kroppen. Denne form for sygdom opstår normalt mellem 10-30 år. Der er cirka 3% af befolkninngen som bliver ramt af Psoriasis. Man ved ikke helt præcist, hvad der skyldes sygdommen, men man ved dog en del om mekanismerne der er med til at have sygdommen opstå. De hvide blodlegemer er højst sandsynligt med til, at sygdommen udvikler sig. 

Hvordan kan symptomerne lindres

 Hvordan Psoriasis skal behandles, afhænger meget af hvor seriøst ens sygdom er. Psoriasis er inddelt i tre grupper: mildt, moderat og svær grad. Man starter normalt med en lokalbehandling, så man kunne bruge shampoo mod psoriasis, hvis man havde psoriasis i hovedbunden. Hvis dette ikke har en effekt, så kan man tage til en dermatolog og få en lysbehandling. Denne form for behandling skal ske ofte. Der er mange der vælger, at tage den klimatiske behandling. Dette er en behandling, hvor patienter vil rejse til det døde have i Israel. Her er kombinationen af varmen, solen og det meget saltholdige vand en positiv indvirkning, på psoriasisudbruddet. Hvis man er ramt af en svær grad af Psoriasis, så vælger patienter til tider at få en biologisk behandling, hvor man vil få udskrevet medicin, der forhåbenligt vil give mulighed for at lindre nogle af de mange symptomer, som måtte fremkommer når man har en sygdom som Psoriasis. Denne form for sygdom er ikke noget man ville ønske for sin værste fjende, men heldigvis er der muligheder for at fikse disse meget irriterende symptomer. Det kræver tid og tålmodighed, men der er meget man vil gøre for at få disse symptomer til, at gå væk eller lindres.